Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
04.07.2016

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020г.

№ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ                МОТИВИ
1.д-р Даниела Василева Панайотова    Отговаря на изискванията
2.д-р Светла Райчова Георгиева        Отговаря на изискванията
3.Камелия Евтимова Васева        Отговаря на изискванията
4.Румяна Драганова Николова        Отговаря на изискванията
5.Габриела Славчева Панова        Отговаря на изискванията
6.Вяра Георгиева Янева            Отговаря на изискванията
7.Милена Николова Янкова        Отговаря на изискванията
8.Мария Викторова Василиева        Отговаря на изискванията
9.Юлия Христова Гьошкова        Отговаря на изискванията
10.Борислава Димитрова Манасиева    Отговаря на изискванията
11.Константина Цекова Цекова        Отговаря на изискванията
12.Елеонора Маргаритова Христова-СпасоваОтговаря на изискванията
13.Биляна Миткова Йорданова        Отговаря на изискванията
14.Петя Георгиева Иванова        Отговаря на изискванията
15.Антония Бойкова Лазова        Отговаря на изискванията
16.Стефани Тодорова Минева        Отговаря на изискванията
17.Ирена Василева Гошева-Шарова        Отговаря на изискванията
18.Милен Димитров Васев            Отговаря на изискванията
19.Даниела Христова Николова-Филипова    Отговаря на изискванията
20.Стоянка Славчева Христова        Отговаря на изискванията
21.Румяна Любомирова Николова        Отговаря на изискванията
22.Роза Георгиева Димитрова        Отговаря на изискванията
23.Ася Йорданова Марушкина        Отговаря на изискванията
24.Димитрина Тодорова Димитрова        Отговаря на изискванията
25.Светла Атанасова Антова        Отговаря на изискванията
26.Екатерина Павлова Василева        Отговаря на изискванията
27.Лалка Харалампиева Атанасова        Отговаря на изискванията
28.Калин Иванов Ников            Отговаря на изискванията
29.Иво Райчов Паунов            Отговаря на изискваниятаГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ДАТА            КАНДИДАТ            ЧАС
05.07.2016    Камелия Евтимова Васева            8.30
05.07.2016    Габриела Славчева Панова        8.45
05.07.2016    Румяна Драганова Николова        9.00
05.07.2016    Вяра Георгиева Янева            9.15
05.07.2016    Милена Николова Янкова            9.30
05.07.2016    Мария Викторова Василиева        9.45
05.07.2016    Юлия Христова Гьошкова            10.00
05.07.2016    Борислава Димитрова Манасиева        10.15
05.07.2016    Константина Цекова Цекова        10.30
05.07.2016    Елеонора Маргаритова Христова-Спасова    10.45
05.07.2016    Ирена Василева Гошева-Шарова        11.00
05.07.2016    Петя Георгиева Иванова            11.15
05.07.2016    Антония Бойкова Лазова            11.30
05.07.2016    Стефани Тодорова Минева            11.45
05.07.2016    Милен Димитров Васев            12.00
05.07.2016    Даниела Христова Николова-Филипова    12.15
05.07.2016    Стоянка Славчева Христова        12.30
05.07.2016    Румяна Любомирова Николова        12.45
05.07.2016    д-р Даниела Василева Панайотова        14.00
05.07.2016    Роза Георгиева Димитрова        14.15
05.07.2016    Димитрина Тодорова Димитрова        14.30
05.07.2016    Светла Атанасова Антова            14.45
05.07.2016    Ася Йорданова Марушкина            15.00
05.07.2016    Екатерина Павлова Василева        15.15
05.07.2016    Лалка Харалампиева Атанасова        15.30
05.07.2016    Калин Иванов Ников            15.45
05.07.2016    Иво Райчов Паунов            16.00
05.07.2016    д-р Светла Райчова Георгиева        16.30
05.07.2016    Биляна Миткова Йорданова        17.00


Събеседването ще се проведе в кабинет 224, Общинска поликлиника, гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2
 
< Предишна   Следваща >

© 2021 Oбщина Kюстендил