Документи
13.10.2008

Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2018г

Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности за 2017г.


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2017г.


Общински спортен календар за 2017г


Заповед за утвърждаване на правилата за финансово подпомагане дейността на спортните организации от Община Кюстендил за 2017г.


Правила за финансово подпомагане дейността на спортните организации от Община Кюстендил през 2017 год.


Приложение 1


Приложение 2


Докладна относно финансовото подпомагане дейността на спортните организации през 2017 година.


Заповед относно Етичния кодекс на работещите с деца и младежи в община Кюстендил


Етичен кодекс на работещите с деца и младежи в Община кюстендил


Общински годишен план за младежта на Община Кюстендил за 2017г


Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности за 2016г.


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2016г.


Общински Спортен Календар за 2016г.


Заповед на Кмета на Община Кюстендил относно правила за финансово подпомагане дейността на спортните организации от Община Кюстендил


Правила за финансово подпомагане дейността на спортните организации от Община кюстендил през 2016 год.


Формуляр за отчитане на спортно-техническите резултати през 2015 година, съгласно правила за финансово подпомагане дейността на спортните организации през 2016г. /приложение 1/


Описание на дейността на СК през 2016г. и проектобюджет за годината /приложение 2/


Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности за 2015г.


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2015г.


Общински спортен календар за 2015г.


Заповед за утвърждаване на Правила за финансово подмомагане на спортните организации от Община Кюстендил за 2015г.


Правила за финансово подпомагане дейността на спортните организации от Община Кюстендил през 2015


Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2014г.


Общински спортен календар за 2014г.


Заповед за утвърждаване на Правила за финансово подмомагане на спортните организации от Община Кюстендил за 2014г.


Документи за финансово подпомагане на спортните организации от Община Кюстендил 2014г.


Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2013г.


Общински спортен календар за 2013г.


Заповед за утвърждаване на Правила за финансово подмомагане на спортните организации от Община Кюстендил за 2013г.


Документи за финансово подпомагане на спортните организации от Община Кюстендил 2013г.


Заповед за утвърждаване на документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности


Документи за финансово подпомагане на проекти на младежки дейности на неправителствени организации през 2012г.


Общински спортен календар 2012 г.


Заповед РД-00-294/06.03.2012 г. на Кмета на Община Кюстендил


Правила за финансово подпомагане на спортните организации от Община Кюстендил 2012 г.


Заповед № РД-00-1136/ 07.09.2011г. на Кмета на Община Кюстендил


Документи за финансиране на младежки проекти 2011г.


Заповед РД-00-207/23.02.2011 г. на Кмета на Община Кюстендил


Документи за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности на НПО за 2011 г.


Документи за финансово подпомагане на спортните организации от Община Кюстендил 2011 г.


Заповед РД-00-173/15.02.2011


Общински спортен календар за 2011 г.


Документи за финансиране на младежки проекти 2010 г.


Документи за финансово подпомагане на спортните организации от Община Кюстендил 2010 г.


Общински спортен календар за 2010 г.


Правила за организиране и провеждане на общински етап на ученически игри 2009/2010 година

 

© 2022 Oбщина Kюстендил