Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
04.04.2016
  
   Община Кюстендил като доставчик на услугата „Приемна грижа”,  осигурява предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“.

      С цел информираност и публичност при реализирането на проекта, Екипа за управление на местно ниво, Ви информира за текущия анализ на дейностите.

      Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към 01.04 2016 г. са 35, като всичките са професионални. В 30 от тях има настанени 36 деца, 7 от които с увреждания.

       Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци.Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил