Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
30.12.2015

     
        
     Към 30.12.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на Проект „Нови възможности за грижа" в община Кюстендил стана 132 души, обслужвали 125 потребителя.


      Услугата се предоставя на 113 потребители от 112 лични асистенти.

      За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още 239 кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица) включени в списъка на чакащите.

      Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост ще бъдат назначени на работа.

      Проектът приключва на 29.02.2016г.
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил