Начало arrow Администрация arrow Секретар на Община Кюстендил
Секретар на Община Кюстендил

 

Правомощия

Секретаря на общината:
1. Организира дейността на общинската администрация;
2. Отговаря за условията на работа на служителите в общината и организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. Следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината;
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
8. Подготвя и организира местните референдуми.
Секретарят на общината изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината и с актове на Общинския съвет.
Секретаря на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните актове.

 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил