Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
01.07.2015
      Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ 2015.

      Осигуреното проектно финансиране е в размер на 18 233,25лв.

      Периодът за изпълнение на проекта е до края на 2015 год.

      Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие и хляб, ще получават 50 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Храната се приготвя от Комплекс за социални услуги – Кюстендил и се предоставя на потребителите в Общинска социална трапезария.

      Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил“ се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил. Те са на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца,получаващи минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, социална или наследствена пенсия и др.

      Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Кюстендил  развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил