Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги предоставяни по проекти arrow Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил“
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кюстендил“
25.07.2016
  Община Кюстендил изпълнява проект,  който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” .
   Във връзка с големият интерес към предоставяната социална услуга, на 01.05.2017 год., е изготвено и подписано искане за удължаване на проекта от страна на Община Кюстендил и увеличаване на  ползвателите на услугата. Срокът за изпълнение на дейностите по  проекта  се увеличава до 31.12.2017 год. , а броят на потребителите се увеличава от 200 на 300.
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 268 906,00 лв.
   Безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, десерт и хляб, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Храната се приготвя от Комплекс за социални услуги – Кюстендил и се предоставя на потребителите в Общинска социална трапезария.
   Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” в община Кюстендил се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил.
 
Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;                                      
4. скитащи и бездомни деца и лица.         
Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Кюстендил  развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.


 
 

© 2022 Oбщина Kюстендил