Начало arrow Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
24.01.2015
Учредените сдружения на собствениците се регистрират в общинска администрация, за което е необходимо да се попълни следното заявление
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС
и да се приложат документите, описани в него.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 

 

© 2023 Oбщина Kюстендил