10.11.2014
Във връзка с изпълнение на проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване” №РД-09-57/15.06.2011г., финансиран със Заемни средства /Заем 7612 BG/ от Международната банка за възстановяване и развитие по Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика, Община Кюстендил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. Търсят се следните специалисти:
-Социален работник /за деца от 0 до 3 год/;
-Социален работник /за деца от 3 до 7 год/;
-Психолог;
-Педиатър;
-Медицинска сестра;
-Медиатор;
-Акушерка;
-Гинеколог;
-Юрист.

       Повече информация, може да видите тук.
      Срокът за подаване на документи е 19.11.2014г.

       Необходимите документи, които кандидата следва да приложи са:
1. Заявление – свободен текст;
2. Автобиография по образец с посочен телефон на кандидата;
3. Копие от документ, удостоверяващ завършеното образование;
4.Копие от трудова книжка/част от трудовата книжка, удостоверяваща професионалния опит на кандидата;
5.Други документи, по преценка на кандидата.
 
< Предишна   Следваща >

© 2021 Oбщина Kюстендил