Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
21.08.2014
      Община Кюстендил е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнение на политики от общинска администрация Кюстендил” реализиран в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”. В рамките на проекта е изготвен "Общински план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г.", който може да видите тук.
      Работният вариант на плана подлежи на промяна до приемането му от Общински съвет – Кюстендил, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие.

      Екипа за управление на проекта приема корекции и коментари по Общинския план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г. на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 
< Предишна   Следваща >

© 2020 Oбщина Kюстендил