Начало arrow Общински съвет arrow Постоянни комисии
Постоянни комисии
1.ПК по бюджет, местни данъци и такси – в състав от 9 общински съветници.

Председател: Ангел Борисов Ангелов
Зам.-председател: Спиридон Драганов Лещански
Членове:  1. Васил Георгиев Русаков
                   2.Чавдар Тончев Ненов
                   3.Иван Манолов Андонов
                   4. Катрин Йорданова Лазова
                   5. Димитър Евстатиев Велинов
                   6. Стоян Кирилов Стоилов
                   7. Атанас Любомиров Гергинов

2.ПК по стопански дейности, общинска собственост и приватизация – в състав 9 общински съветници.

Председател: Атанас Любомиров Гергинов
Зам.-председател: Валери Миланов Йовев
Членове:  1. Реонита Иванова Йорданова
                   2.Росен Асенов Димитров
                   3. Георги Петков Петров
                   4. Ангел Борисов Ангелов
                   5. Любомир Иванов Васев
                   6.Огнян Огнянов Атанасов
                   7. Невенка  Асенова Панчева

3.ПК по ЗУТ, инфраструктура, екология и природни ресурси – в състав от 9 общински съветници.

Председател:  Стоян Кирилов Стоилов
Зам.-председател: Росен Асенов Димитров
Членове:   1. Спиридон Драганов Лещански
                   2.Йордан Георгиев Петров
                   3. ГеоргиПетков Петров
                   4. Любомир Иванов Васев
                   5.Огнян Огнянов Атанасов
                   6.Мая Йорданова Шишкова
                   7. Кирил Спасов Илиев

4.ПК по образование, култура и духовно развитие – в състав от 9 общински съветници.

Председател: Чавдар Тончев Ненов
Зам.-председател: Василка Цветанова Кръстева
Членове:  1. Анелия Знаменова Любенова-Мандалска
                   2. Маргарита Исталиянова Вангелова
                   3. Румен Кирилов Гогов
                   4. Иво Стоянов Саев
                   5. Валери Райчов Янев
                   6. Мирослава Георгиева Костадинова
                   7. Йордан Иванов Ангелков


5.ПК по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика - в състав от 9 общински съветници

Председател: Маргарита Исталиянова Вангелова;
Зам.-председател: Бойко Любомиров Клечков
Членове:  1. Румен Кирилов Гогов
                   2. Валери Томов Янев
                   3. Анелия Знаменова Любенова-Мандалска;
                   4. Катрин Йорданова Лазова
                   5. Боряна Йорданова Илиева
                   6. Асен Христов Ряпов
                   7. Василка Цветанова Кръстева


6.ПК по международно сътрудничество, регионално развитие и проблеми на малките населени места - в състав от 9 общински съветници.

Председател: Иван Манолов Андонов
Зам.-председател: Невенка Асенова Панчева
Членове:   1. Валери Миланов Йовев
                   2.Михаела Ясенова Крумова
                   3. Асен Иванов Динчев
                   4. Реонита Иванова Йорданова
                   5. Боряна Йорданова Илиева
                   6. Христо Михайлов Абаджиев
                   7. Бойко Любомиров Клечков

7.ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – в състав от 7 общински съветници.

Председател: Иво Стоянов Саев
Зам.-председател: Валери Райчов Янев
Членове:   1. Васил Георгиев Русаков
                   2. Валери Томов Янев
                   3. Владислав Руменов Паунов
                   4. Кирил Йорданов Станчев
                   5. Асен Христов Ряпов
                 

8.ПК по нормативна дейност - в състав от 5 общински съветници.

Председател: Димитър Евстатиев Велинов
Зам.-председател: Владислав Руменов Паунов
Членове:  1. Георги Йорданов Джоглев
                   2. Мая Йорданова Шишкова
                   3. Кирил Йорданов Станчев

9.ПК по обществен ред, безопасност на движението и гражданска защита - в състав от 7 общински съветници.
Председател: Георги Йорданов Джоглев
Зам.-председател: Кирил Спасов Илиев
Членове:   1. Йордан Георгиев Петров
                   2. Йордан Иванов Ангелков
                   3. Асен Иванов Динчев
                   4. Христо Михайлов Абаджиев
                   5. Мирослава Георгиева Костадинова

10. ПК за установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – в състав от 5 общински съветници.

Председател: Владислав Руменов Паунов
Зам.-председател: Кирил Йорданов Станчев
Членове: 1. Георги Йорданов Джоглев
                 2. Димитър Евстатиев Велинов
             3. Мая Йорданова Шишкова

 

© 2023 Oбщина Kюстендил