Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Административни услуги arrow Административни услуги по социални дейности и жилищна политика
Административни услуги по социални дейности и жилищна политика
  • Картотекиране на граждани по НРПЖ за ползване правата по ЗУЖВГМЖСВ

Необходими документи:
- Заявление -декларация по образец
- Удостоверение от отдел "Местни приходи" при Община Кюстендил за притежание на недвижим имот
Такса: 5,00 лв. за издаване на удостоверение
Срок: 30 дни

  • Картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище

Необходими документи:
- Заявление по образец - може да изтеглите от тук

Заявление за картотекиране на граждани за настаняване в общинско жилище

- Декларация по образец - може да изтеглите от тук
Декларация по чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

- Удостоверение за постоянна адресна регистрация
- Удостоверение от данъчна служба за декларирани недвижими имоти и притежаване на МПС
- Удостоверение от Службата по вписванията от Кюстендилски окръжен съд
- Служебни бележки за трудови договори за 12 месеца назад от датата на подаване на молбата
- Договор за свободен наем
- Удостоверение от Фирмено отделение от Кюстендилски окръжен съд
- Представяне на документ за призната І- ва или ІІ- ра група за инвалидност от ТЕЛК или ЛКК
- Удостоверение от отдел “Териториална инфраструктура и благоустройство” при Община Кюстендил, че жилището е освидетелствано по реда на чл. 195 от ЗУТ
- Удостоверение от ЕСГРАОН за семейно положение
Такса: няма
Срок: 2 месеца

 

© 2023 Oбщина Kюстендил