Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги, които се предоставят в общността arrow Център за настаняване от семеен тип за възрастни "Сияние"
Център за настаняване от семеен тип за възрастни "Сияние
21.08.2013
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ ”СИЯНИЕ” - ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – ФОНДАЦИЯ „СИЙДЪР”

Гр. Кюстендил
кв. „Герена”,бл. 161, ет.1,ап.1
тел. 078-972-516
Гр. Кюстендил
ул. „Демокрация” 36, ет.2
тел.  078-971469

Капацитет – 8 места

     Социалните услуги, които се предоставят на потребителите включват: почистване на спалните помещения, подпомагане при извършване на личния тоалет, хранене, пране на дрехи, гладене, фризьор и/или бръснар, осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по организация на свободното време, наличие на образователни програми и осигурен достъп до информация,  осъществяват  се терапевтични и рехабилитационни дейности.
     В потребителите се цели изграждането на умения за самостоятелен начин на живот. Тъй като в гр. Кюстендил няма Дневен център или Център за социална рехабилитация и интеграция, които да работят с възрастни с умствена изостаналост, не ползват външни услуги и с тях не работят специалисти като психолози, логопеди и рехабилитатори.
     Двамата трудотерапевти провеждат ежедневни занимания по трудотерапия – занимателна и функционална, където  лицата се учат да готвят, да работят в градината, да придобиват умения за самостоятелен живот, включени са всички лица.
     От началото на 2012 г. В ЦНСТ”Сияние” се работи по програма за подкрепена заетост на потребителите. В рамките на една година, благодарение на тази програма четирима от тях вече имат почасова работа
 

© 2022 Oбщина Kюстендил