Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги, които се предоставят в общността arrow Център за настаняване от семеен тип за деца "Сияние"
Център за настаняване от семеен тип за деца "Сияние"
21.08.2013

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА ”СИЯНИЕ”- ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – ФОНДАЦИЯ „СИЙДЪР”

Адрес: Гр. Кюстендил, кв.”Герена”, ул.”Синчец” №11
Тел.: 078-971975/078 -971976

Капацитет – 16 места
  
     Целта на социалната услуга е да създаде среда близка до семейната и да предостави грижа и подкрепа адекватна на индивидуалните потребности на всяко едно дете. Във всички дейности - почистване на спалните помещения, подпомагане при извършване на личния тоалет, пазаруване, приготвяне на храна, хранене, пране на дрехи, гладене активно се включват децата, доколкото позволяват индивидуалните им възможности, като целта е не да бъдат обгрижени, а да бъдат подпомогнати и обучени за самостоятелен начин на живот. Потребителите ползват всички услуги в общността – личен лекар, стоматолог, спешен център . Включват се в провеждането на различни мероприятия организирани с деца от детски градини, училища, с които съвместно празнуват.Пет деца посещават масово училище с ресурсно подпомагане.  Три от децата  посещават Дневен център за деца и младежи с умствени и физически  увреждания”Вяра, Надежда, Любов” и трима от тях посещават почасово Център за социална рехабилитация и интеграция.
     Двамата трудотерапевти провеждат ежедневни занимания по трудотерапия – занимателна и функционална, където децата се учат да готвят, да работят в градината, да придобиват умения за самостоятелен живот, включени са всички деца.

Център за настаняване от семеен тип "Сияние" - Кюстендил
Управител -  Екатерина Георгиева
GSM -  0887262668;
          0877994919;
          078971975 
 

© 2022 Oбщина Kюстендил