Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Център за обществена подкрепа
21.08.2013

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Адрес: Гр.Кюстендил ул.”Търговска” № 13
Тел.: 078 529 171
E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Лице за контакт: Мая Мицова

Описание на социалната услуга
Център за обществена подкрепа гр. Кюстендил е дългосрочна социална услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността.
 
В Център за обществена подкрепа се предоставят следните услуги:
• Психологическо  консултиране;
• Социално консултиране;
• Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
• Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда;
• Обучение на:
- кандидати за осиновители;
- деца и младежи;
- доброволци;
- професионалисти по заявка;
• Обучение и оценка на кандидати за приемни родители;
• Превенция на отпадането от училище;
• „Училище за родители”;
• Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
• Информиране за социалните услуги на територията на Общината;
• Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа.
 
Целева група:
- деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;
- деца, настанени в Домове за деца на територията на община Кюстендил;
- деца, извършители на противообществени прояви;
- кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;
- професионалисти, предоставящи грижа за деца;

Капацитет:
30 потребители

Органи по насочване към услугата:

• Дирекция „Социално подпомагане”/Отдел „Закрила на детето”;
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
• Директори на Домовете за деца;
• Детска педагогическа стая;
• Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.
 

© 2022 Oбщина Kюстендил