Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Преходно жилище с. Преколница
21.08.2013
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ С.ПРЕКОЛНИЦА

Управител: Ивайло Йовев
GSM: +359898 302526
GSM: +359 876 81-84-77
web: http://prechodnojilishte-prekolnitsa.alle.bg

През месец май 2009 г. е изградено Преходно жилище в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с.Преколница по програма ФАР BG2005/017353.01.02-"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" към Министерството на труда и социалната политика.Проектът е на обща стойност 164 246 евро и е спечелен от Община Кюстендил.По проекта е изградено и оборудвано Преходно жилище за 16 души с лека и умерена степен на умствена изостаналост,което се състои от 8 спални помещения,дневна,трапезария,център за трудотерапия,спортен кът,помощно помещение и кабинет за персонала.Разработени и приложени бяха комплекс от различни типове здравни,социални и образователни услуги,предоставени от назначения и обучен по проекта специализиран персонал.
     Тази алтернативна форма за предоставяне на социални услуги е насочена към осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот на настанените потребители в среда,близка до семейната.
     Лицата,които желаят да ползват услугата Преходно жилище подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция”Социално подпомагане”.За лицата,поставени под пълно или ограничено запрещение, молбата за предоставяне на социални услуги се подава съответно от техния настойник.
 
Капацитета на Преходното жилище:  16 места(само за жени).
 
     Село Преколница(област Кюстендил) се намира в Югозападен регион на България в географската област Каменица,западно от гр.Кюстендил.Жп. спирка на линията Кюстендил-Гюешево и е част от Община Кюстендил.
Разстояние до Кюстендил-18 км,до София-82 км.
Географска ширина(Latitude):42.27111N,географска дължина(Longitude):22.48917E.
Надморско равнище:827 м.
Площ на село Преколница:17.977 км2(НСИ).
Население на села Преколница:117 жители(към 15/12/2010 г.-според ГРАО).
Пощенски код на село Преколница:2571
Телефонен код на село Преколница:07925 от България,а от чужбина 003597925.
     В селото се намира най-старата възрожденска църква в района на Каменица-Свети Петър и Павел,построена през 1848 г.Църквата е паметник на културата,задължителна спирка на всички туристически маршрути в Община Кюстендил.Към църквата е построено и килийно училище,запазено и до днес.  
 

© 2022 Oбщина Kюстендил