Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Социални услуги, които се предоставят в общността
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Социални услуги arrow Социални услуги, които се предоставят в общността arrow Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания "Вяра, Надежда, Любов
Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания "Вяра, Надежда, Любов"
21.08.2013
КОНТАКТ:
 
Адрес: Кюстендил ул. ”11август” №7 
E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Тел. 078 55 03 81

І.СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
 
     Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов” гр.Кюстендил   е  комплекс от социални услуги, осигуряващ:
•    включваща, приемаща и стимулираща среда за деца и младежи с увреждания;
•    подкрепа на социалното, емоционалното и културно развитие на всеки потребител;
•    специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните  потребности на потребителите;
•    оценка на нуждите на детето;
•    изготвяне на индивидуален план за всеки потребител;
•    планиране на интервениции според установените проблеми;
•    оказване на подкрепа на лицата и техните семейства.

 
ІІ.ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

     Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността
     Създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата;
     Осигуряване  на спокойна, уютна и безопасна среда, в която потребителите да се чустват сигурни и щастливи, посещението в ДЦ да доставя удоволствие на клиента;
     Оказване подкрепа на децата и рдителите им;
     Осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко дете, създаване на възможност за известна степен независимост на клиентите, съобразно личните им възможности –  да реагира, да взема решения и да действа, доколкото това му е възможно;

 

ІІІ.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
 
Деца и младежи от 3 до 18 години с умствени и /или физически увреждания.


ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Терапевтични  дейности – логопедична терапия, психотерапия, кинезитерапия; 

Възпитателни дейности – общо възпитание и специфични възпитателни дейности;
Обучителни дейности – психомоторни занимания, музикални занимания, занимания по роден  език, занимания за придобиване на математически познания, заниимания за постигане на речева активност;
Социална терапия и интегрирано обучение;
Арт терапия и приложни дейнности – работа с керамика, глина и пластилин, рисуване, апликиране, бижутерство, изработване на картички, пана, мартеници и т.н.;
Пасивни дейности  – гледане на телевизия, слушане на музика;
Трудотерапия –готварство, градинарство, шиене, почистване, пазаруване;
Спортни занимания и екскурзии;
Тържества и празници в  Дневния център и извън него;
Здравни беседи с мед.сестра;
Работа с родители;
Летен план – карнавали, конкурси, социализация и интеграция на децата в общността.
 
V. РЕСУРСИ

Материална база: Дневният център предлага добре оборудвана база, включваща спални помещения, зали за игри и дейности, зала за физиотерапия, кът за отдих, игри и дейности на открито. Капацитетът му е 24 потребителя. Социалната услуга може да се ползва целодневно или почасово. Центърът разполага със собствен  специализиран превоз. През 2014г. в ДЦ е изградена и функционира сензорна стая.

Човешки ресурси: Персоналът на Дневния център за деца и младежи с       умствени и физически увреждания включва: директор, психолог, логопед, кинезитерапевт, социален работник, възпитатели, медицинска сестра, санитари. Екипът извършва оценка на нуждите на клиентите при постъпването им в дневният център, на базата  на която съвместно с родителите на клиентите се разработва индивидуален план за грижа,  съобразен със специфичните потребности на всяко дете.
 
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
         1.Молба до директора на дирекция ”Социално подпомагане”;
         2.Направление от Отдел “Закрила на детето”;
         3.План за действие от  Отдел “Закрила на детето”;
         4.Удостоверение за раждане;
         5.Медицински документ от лекар-физиотерапевт/ако е необходимо/;
         6.Епикризи от проведени медицински консултации и изследвания;
         7.Експертно решение от ТЕЛК;
         8.Бележка за липса на контакт с остри заразни болести от здавните власти;
         9.Здравно профилактична карта от личния лекар;
        10.Изследване на психичните процеси на личността на детето от  детски психиатър;
        11. Личен амбулаторен картон.
 При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи
 
РАБОТНО ВРЕМЕ
Дневният център работи целогодишно от 7.00 до 18.00ч.
 

© 2022 Oбщина Kюстендил