Дом за възрасти хора с умствена изостаналост
21.08.2013
Специализация на институцията ДВХУИ с.Преколница -Община Кюстендил     
 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Преколница -Община Кюстендил


Директор – Ивайло Йовев
Пощенски код на село Преколница: 2571
Телефони: +359  79 25 22 10-директор
    +359  79 25 22 10-счетоводство
    +359  79 25 22 64-медицински кабинет
Сайт: www.dvhui-kn.com
E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
    
    Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Преколница, община Кюстендил  е специализирана институция (делегирана държавна дейност ) за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна среда, на лица над 18 години с интелектуални увреждания, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности.
Специализираната институция е разположена в красива местност в с. Преколница  на площ от 21 дка.
Създадени са всички необходими условия за обитателите  - потребители на социални услуги с диагноза „лека,умерена, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост",които са освидетелствани с ЕР на ТЕЛК.

Основни дейности
Услугите, които се предоставят в специализираната институция се основават на социална работа, прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности, желанието и личния избор на всяко настанено лице. Насочени са към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване,а именно:
•    осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда;
•    осигуряване задоволяването на здравни потребности;
•    осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на социалната изолация;
•    създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция;
•    организиране на различни трудовотерапевтични програми;
•    обучение в жизнени, социални и трудови умения и навици;
•    организиране на свободното време;
•    съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;

Социални услуги
Предлаганите социални услуги осигуряват:
•    ползване на спално помещение,мебелирано и оборудвано по подходящ начин-шкаф, гардероб, маса и столове;
•    почистване на спалните отделения;
•    подпомагане извършването на личния тоалет;
•    къпане;
•    подстригване;
•    пране на личното белъо и дрехи, тяхното гладене и изкърпване;
•    помещения за хранене и социални контакти;
•    хранене с вкусна, питателна и разнообразна храна,в това число и диетична в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
•    подпомагане при храненето;

Здравни грижи

Ежедневно осигуряване на здравни потребности – оказване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, снабдяване с предписаните лекарства и осигуряване на подходящ медицински персонал.
Предлаганите здравни услуги осигуряват:
• непрекъснато 24 часово медицинско обслужване;
• семеен лекар, който извършва медицинските прегледи;

Образователни и културни  потребности

Терапията на настанените лица е организирана от екип от специалисти по групи, където участниците в нея пеят, рисуват, танцуват, гледат филми. Организира им се трудова и битова трудотерапия, както и разходки в двора и до населеното място. Осигурен е достъп до информация за лицата, които могат да четат.
Предлаганите услуги осигуряват:
• образователни потребности – осигуряване на достъп до информация и участия в образователни програми;
 • потребности в свободното време – възможност за самостоятелно организиране на свободното време, планиране на културни, спортни и други дейности, организиране на екскурзии;
 • потребности от контакт със семейството, приятели, близки и други лица;
 • мерки за извеждане от специализираната институция и социално включване – възможност в най-голяма степен за участие в обществения живот.

Местоположение   

Село Преколница (област Кюстендил) се намира в Югозападен регион на България в географската област Каменица, западно от гр. Кюстендил. Жп спирка на линията Кюстендил –
Гюешево и е част от община Кюстендил. Разстояние до Кюстендил - 18км, до столицата -  82 км. Географска ширина (Latitude): 42.27111N, географска дължина (Longitude): 22.48917E. Надморско равнище: 700 - 999m. Площ на село Преколница: 17.977km2 (НСИ). Население на село Преколница: 96 жители (към 15/03/2015 - НСИ).
В селото се намира най-старата възрожденска църква в района на Каменица - Свети Петър и Павел (Преколница), построена през 1848 г. Църквата е паметник на културата, задължителна спирка на всички туристически маршрути в община Кюстендил . Към църквата е построено и килийно училище, запазено и до днес.
Капацитета на специализираната институция е  44 места /само за жени/.
 

 

 

© 2022 Oбщина Kюстендил