18.03.2008
    Във връзка с обявените конкурси за директори на дирекции Община Кюстендил обявява:

 Списък на допуснатите кандидати до защита на представените концепции

    С решение от 18.03.2008г на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “Директор на Дирекция “Инвестиционна политика и регионално развитие” е допусната до защита на представената концепция кандидата Радмила Найденова Рангелова-Тодорова.
    Защитата ще се състои на 20.03.2008 г. от 9.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2, ст. №45.


    С решение от 18.03.2008г на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “Началник отдел “Инвестиционна политика и анализи” при Дирекция “Инвестиционна политика и регионално развитие” е допуснат до защита на представената концепция кандидата Илиана Любенова Харизанова – Миразчийска..
    Защитата ще се състои на 20.03.2008 г. от 9.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2, ст. №45.


    С решение от 18.03.2008г на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “Директор на Дирекция “Туризъм и балнеология” е допуснат до защита на представената концепция кандидата Петър Стоилов Петров.
    Защитата ще се състои на 20.03.2008 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2, ст. №45.

 

    С решение от 18.03.2008г на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “Директор на Дирекция ”Земеделие, гори и стопански дейности”са допуснати до защита на представената концепция кандидатите Теменужка Сотирова Спасова и Асен Иванов Динчев.
    Защитата ще се състои на 20.03.2008 г. от 10.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2, ст. №45.

Калина Пеева
Заместник-кмет на Община Кюстендил
Председател на конкурсната комисия

 

    С решение от 18.03.2008г на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “Директор на Дирекция ”Инженерна инфраструктура, благоустройство и контрол на строителството”е допуснат до защита на представената концепция кандидата Христина Любенова Шопова.

    Защитата ще се състои на 20.03.2008 г. от 11.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” №1, ет.2, ст. №45.

Борислав Крумов
Секретар на Община Кюстендил
Председател на конкурсната комисия

 
< Предишна   Следваща >

© 2023 Oбщина Kюстендил