17.07.2007

Община Кюстендил обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, съгласно Заповед № 561/12.07.2007 г. на кмета на Община Кюстендил, както следва:

Наименование

начална тръжна
цена /лв/

1

Магазин № 23 на общински пазар на Колушко дере – 10,20 кв.м. търговска и 4,30 кв.м. складова площ за търговия

5,10 лв. без ДДС/м2 търговска площ на месец

2

Магазин № 18 на общински пазар на Колушко дере – 31,58 кв.м. търговска и 25,38 кв.м. складова площ за търговия

3,95 лв. без ДДС/м2 търговска площ на месец

3

Магазин № 24 на общински пазар на Колушко дере – 9,00 кв.м. търговка и 4,00 кв.м. складова площ за търговия

3,95 лв.без ДДС/м2 търговска площ на месец

4

Помещение № 4 западно от площад “Велбъжд” между кв. 175 и кв. 289 – 34,02 кв.м. търговска площ за магазин за продажба на промишлени стоки

5,50 лв.без ДДС/м2 търговска площ на месец

5

Помещения в кв.”Запад”, бл.107,ет.1/сградата на Поликлиниката/ - 16,55 кв.м. търговска и 7,00 кв.м. складова площ за аптека

5,10 лв. без ДДС/м2 търговска площ на месец

6

Терен на бул.”Македония” пред южната страна на бл. 6 за поставяне на временно съоръжение/павилион/ - 15,00 кв.м.за продажба на кафе и закуски

3,00 лв. без ДДС на м2 площ на месец

7

Терен на ул.”Пауталия” в кв. 256 “а” – 20,30 кв. м. за поставяне на временно съоръжение /павилион/ за продажба на промишлени стоки

2,55 лв. без ДДС/ м2 площ на месец

Търга ще се проведe на 08.08.2007 г. от 1400 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил.
При неявяване на купувачи, ще се проведе повторен търг на 15.08.2007 г. при същите условия.
Цена на един комплект тръжни документи – 20 лв. без ДДС за всеки отделен имот. Същите се получават в стая № 25 – сградата на Община Кюстендил срещу представена квитанция за платена такса в касата на Община Кюстендил, всеки работен ден до 1500 часа до деня предхождащ провеждането на търга.
Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Кюстендил до 15.00 часа на 07.08.2007 година, а за повторния търг до 15.00 часа на 14.08.2007 година.

Оглед на имотите се извършва по предварително договаряне, след закупуване на тръжна документация.


 
< Предишна

© 2020 Oбщина Kюстендил