24.01.2008

Община Кюстендил търси да назначи  Старши експерт по част „Озеленяване” - по трудово правоотношение

Отдел: „Устройствено планиране”
Дирекция: „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”

• кратко описание на длъжността:
Планира, организира и управлява работите по озеленяването и отдиха на открито в Община Кюстендил

• изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър

• специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование – бакалавър
2. Специалности – озеленяване, ландшафтна архитектура, парково строителство и озеленяване
3. Компютърна грамотност

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
290 лв.

• документи за кандидатстване:
1. Молба за работа
2. Копие от диплома за завършено образование
3. Копие от документ за компютърна грамотност

Документите се подават в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, ет.1 ст.2 в срок до 25.02.2008 г

 
< Предишна

© 2023 Oбщина Kюстендил