Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти
Програми и проекти
05.10.2015
ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ 2015 .

 
06.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

              
„Община Кюстендил постигна общата цел на проектното предложение по проект „Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020“, съгласно Договор BG161PO001/5-02/2012/012 за предоставяне на безвъзмез-дна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), При-оритетна ос 5: „Техническа помощ”, а именно: укрепване на капацитета на Община Кюс-тендил за успешно участие в оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г. чрез постигане на пълна проектна готовност за подобряване на градската среда, образователна и културна инфраструктура в гр. Кюстендил”. Това обяви заместник-кметът на общината инж. Росица Плачкова по време на заключителната пресконференция, проведена на 02.07.2015г. в заседателната зала на Община Кюстендил.                   

Изборът за най-добро обемно-пространствено решение и за предложените мерки за всеки един от обектите е направен въз основа на проведеното широко обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни и граждани от гр. Кюстендил.                   

Изработени са инвестиционни проекти във фаза: работен проект с обобщена коли-чествено стойностна сметка за всеки от обектите от:
Продължава...
 
01.07.2015
      Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ 2015.
Продължава...
 
01.07.2015
ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ 2015

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 29 - 32 от 81

© 2023 Oбщина Kюстендил