Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Асистирана репродукция
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Населени места
Връзки
Контакти
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти
Програми и проекти
19.12.2017

     Сдружение „Платформа АГОРА“ съвместно със Община Кюстендил изпълняват проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“ по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015.
Целта на проекта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.
     В тази връзка предстои Учредяване на Фонд за подкрепа на местни инициативи от Община Кюстендил за 2018г.
     Целта на фондът е да подпомага инициативи на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, неформални граждански групи, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образоватeлни институции, осъществяващи дейността си на територията на община Кюстендил.
     Фондът ще подкрепя инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, демонстриращи ползите и въздействието от прилагането на подходи и практики на гражданско участие при решаването на проблеми на общността и въздействие върху местните политики, подобряване на средата и оживяване на територията, които се реализират в рамките на община Кюстендил в полза на местната общност.
     Фондът ще се финансира със средства от общинския бюджет, от дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица, като конкретния размер на средствата за всяка година ще се определя с решение на Общински съвет – Кюстендил за приемане на бюджета на общината за 2018г.
      Проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Кюстендил може да видите тук

 
29.09.2017

    На 27.09.2017 г., Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.030-0005 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ за проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.

Резюме Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

 
05.09.2017

ПОКАНА

за

СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP001-1.030-0004-C01 “ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.


Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Пресконференцията ще се състои на 13.09.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил.

 

Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

Покана за Стартова пресконференция за МВР

Дневен ред МВР

 
05.09.2017

ПОКАНА


СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP001-1.030-0003-C01 “ОБНОВЯВАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.


Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Пресконференцията ще се състои на 12.09.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил.


Благодарим Ви за присъствието!

Покана за пресконференция - Община

Дневен ред Община

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 4 от 81

© 2023 Oбщина Kюстендил