Начало arrow Работни места arrow В Община Кюстендил
22.04.2016

            Списък на оценени и класирани кандидати за персонал в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020г.
Продължава...
 
18.04.2016
ОБЯВА
ЗА ПОДБОР НА ЛОГОПЕД – 1  ЩАТ
  В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - КЮСТЕНДИЛ


Основни изисквания за длъжността:   
Образование: висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” по Специалност Логопедия, професионална квалификация Логопед.
Продължава...
 
18.04.2016
ОБЯВА
За подбор на медицинска сестра – 1 щат
 в Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов”- Кюстендил
     
Основни изисквания за длъжността:   
Образование: средно специално медицинско образование – медицинска сестра /фелдшер
професионален опит  – минимум една година
 

Продължава...
 
12.04.2016

     Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г. обявяваме следното:

• Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване  може да видите тук

• График за събеседване с кандидати за персонал в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”   може да видите тук

 
15.03.2016

      До 31.03.2016 г. включително в Община Кюстендил се набират документи за персонал в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Търсят се следните специалисти: управител, социални работници, психолог, кинезитерапевт, медицински работник и социален медиатор.
Продължава...
 
01.03.2016
    

       От 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. включително в Община Кюстендил започва прием на документи за подбор на персонал за работа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.

      Дейността е в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” в изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 „Независим живот”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 г.

      Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.
 
22.01.2016
     Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 между АСП и Община Кюстендил по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по ОПРЧР 2014-2020 г. и утвърдена от ръководителя на проекта „Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ Община Кюстендил представя следнотo:
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Продължава...
 
05.01.2016
     Фондация "Сийдър" обявява конкурс за длъжността "Психолог" -1 бр.- по заместване, до завръщане на титуляра в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания“ в град Кюстендил.
Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ – Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.
I.    Подаване на първоначален комплект документи:

     1.    Мотивационно писмо, в което се описва за каква длъжност се кандидатства и защо;
     2.    Автобиография – европейски вариант (CV);
Продължава...
 
28.12.2015
СПИСЪК
с имената и броя точки на класиралите се след събеседване / интервю / в процедура за подбор на трима социални работника предоставящи услугата „Приемна грижа” в Община Кюстендил

 
12.12.2015
   Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.002-0132-С01
 
О Б Я В Я В А

провеждането на процедура по подбор за назначаването на трима социални работници, които ще предоставят социалната услугата „приемна грижа” в Община Кюстендил по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Повече информация и необходими документи:
Обявление

Автобиография- социален работник

Декларация - 107а

Декларация- Приложение 1

Заявление за социален работник
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 71 - 80 от 216

© 2023 Oбщина Kюстендил