Начало arrow Работни места arrow В Община Кюстендил
05.10.2016

      Днес 05.10.2016 г. (сряда) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Септември 2016г. и реши:
Продължава...
 
04.10.2016


О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

     В качеството си на партньор на Агенция за социалноподпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „ Приеми ме 2015 ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и Заповед №РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил
 
О Б Я В Я В А:

набиране на документи за подбор на пет социални работници и един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, които ще предоставят социалната услугата „приемна грижа” по Проект „ Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., със следните работни места и обхват на дейността:
1. Работно място: гр. Кюстендил - трима социални работници /два на пълен работен ден и един на непълен/ и един началник ОЕПГ / на пълен работен ден/;
Обхват: Община Кюстендил.
2. Работно място: гр. Дупница - двама социални работници /един на пълен работен ден и един на непълен/;
Обхват: Общините Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.


Продължава...
 
12.09.2016
 
12.09.2016
Продължава...
 
08.09.2016
 
26.08.2016


ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил, за следните длъжности:

1.Логопед – 0,5 щ. бр.;
2.Акушерка/Медицинска сестра – 0,5 щ. бр.
Продължава...
 
03.08.2016
График за събеседване с кандидати за длъжността „Личен асистент” В „Център за почасово предоставяне на услуги За социално включване в общността или в домашна среда”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за „Личен асистент” до събеседване

 
03.08.2016
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

Заявление относно провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

Авобиография относно провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил

 
02.08.2016ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“


Община Кюстендил изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд- 2016“
Осигуреното проектно финансиране е в размер на 127 006,00 лева.
Периодът за изпълнение на проекта е до края на април 2017 год.

БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ И ХЛЯБ, ще получават 200 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
Продължава...
 
26.07.2016
Фондация  "Сийдър" обявява конкурс за набиране на кандидати за длъжността "Логопед" -1 бр.- в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" в град Кюстендил.
•    Основни задължения: Логопедът осъществява  корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите  за повишаване на възможностите им за комуникация. Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения. Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение  на  успешна вербална и невербална комуникация;

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 51 - 60 от 216

© 2023 Oбщина Kюстендил