Начало arrow Работни места arrow В Община Кюстендил
03.11.2016
ОБЯВА

За подбор на медицинска сестра – 1 щат в Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания “Вяра, Надежда, Любов”- Кюстендил.
Продължава...
 
02.11.2016
    
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на един началник ОЕПГ, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
01.11.2016

      Днес 01.11.2016 г. (вторник) Комисия, назначена със Заповед № РД-00-353/11.04.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, в изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” - Договор № BG05M9OP001-2.002-0131-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.002 “Независим живот”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП РЧР 2014-2020 разгледа постъпилите Заявления и приложените документи от кандидатите за лични асистенти, подадени през м. Oктомври 2016г.  и реши:
Продължава...
 
26.10.2016

      Списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на пет социални работника, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01.
Продължава...
 
24.10.2016
СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Продължава...
 
19.10.2016
 
19.10.2016
 
19.10.2016
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на социални работници и началник на ОЕПГ”, представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на документи за подбор на един началник на областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ на пълен работен ден по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., с работно място гр. Кюстендил и обхват на дейността в общините: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево и Кочериново.
Продължава...
 
19.10.2016


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за подбор на пет социални работника и един началник ОЕПГ, предоставящи услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01
Продължава...
 
06.10.2016


Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

     Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” - Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
 
ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:
 
1. Логопед – 0,5 щ. бр.;
2. Работник – поддръжка – 0,5 щ. бр.

 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 41 - 50 от 216

© 2023 Oбщина Kюстендил