Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
НОВИНИ

НОВИНИ (344)

Проектът  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 16.11.2020 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.

Няма неприети предложения по проекта  на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил.

  • 1. В раздел III. Критерии за подпомагане дейността на спортните клубове, чл. 14, ал. (1), се добавя ал. (8), в която е записано: „При деклариране от страна на СК, че не е осъществявана спортно-състезателна дейност/или е осъществявана такава в непълен обем, поради обявено бедствено положение по реда на чл. 49, чл. 50, чл.50 а от Закон за защита при бедствия, извънредно положение или военно положение по реда на чл. 84, т. 12 от Конституция на Република България, или обявена извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63 от Закона на здравето, за „предходна година“ се счита последната година, в която не са били налице възпрепятстващи обстоятелства и е осъществявана спортно-състезателна дейност в пълен обем.

 

  • 2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет – Кюстендил.

 Мотиви към проект на Наредба

 

Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа  „Натура 2000“, Определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна може да видите тук.

„Изразявам искрената си признателност към министър-председателя Бойко Борисов и членовете на Министерски съвет, които отново се отзоваха на молбата ни за подкрепа, необходима за ремонтирането на общинската инфраструктура и подобряване условията на живот на всички наши съграждани“, заяви кметът на Община Кюстендил – Петър Паунов.

Благодарствените думи на градоначалника са във връзка с издаденото днес постановление на Министерски съвет, с което са отпуснати допълнителни средства в размер на 1 млн. лв за ремонт на улици и прилежащата им инфраструктура в населените места на общината.

Само преди 4 месеца екипът, ръководен от премиера Борисов, отпусна 6 млн. лв за саниране и обновяване на спортен комплекс „Осогово“ и за ремонт на уличната мрежа в Община Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова детска площадка бе открита за жителите на град Кюстендил по проект от националната кампания „За чиста околна среда – 2020“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тя се намира между ул. „Ракла“ и ул. „Бистрица“ в кв. „Осогово“ и е под наслов „Зелената зона в кв. Осогово – привлекателно място за игри и отдих“.

Площадката, с площ от 700 кв.м разполага с пергола, пейка за отдих, кошчета за смет и комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години. Обезопасена е с ограда и е озеленена с разнообразна растителност за подобряване на средата и микроклимата.

„В моменти като тези, когато ограничителните мерки са свързани точно с ограничаване събирането на закрити помещения, са нужни такива кътове за отдих, където децата могат да се наслаждават на слънчицето. Поздравления на хората от квартала и екипите, които работеха по програмата“, заяви при откриването кметът Петър Паунов.

Основна цел на проекта е чрез активното участие на местното население да се постигне и гарантира повишаване качеството на въздуха и привлекателността на жизнената среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на уменията и желанията за опазване на околната среда у гражданите.

 

 

 

 

Дървесината се намира на ул.“Дондуков“ №64 (зеленчуковата борса). Цената е определена чрез Решение №244/27.08.2020г. на Общински съвет-Кюстендил - един пространствен кубически метър е 30,00лв. без ДДС.

Товарката на дървесината и транспортирането ѝ до адрес са за сметка на купувача.

Максималното количество, което едно лице може да закупи за собствени нужди е до 7 пространствени кубически метра.

Заплащането се извършва предварително на касата на Община Кюстендил, пл. “Велбъжд“ №1, всеки работен ден от 08:00 до 15:30 часа.

„Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“

 

На 26.11.2020г. (четвъртък) от  11:00 ч. в Синя зала в Народно читалище "Братство 1869", ул. „Патриарх Евтимий” 18, град Кюстендил ще се проведе първоначална пресконференция по проект CB006.2.21.143 „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“, финансиран с Договор за субсидия № РД – 02- 29-163/12.07.2019г. по Програма за ТГС Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония CCI No. 2014TC16I5CB006.


Основната цел на  проекта е да подкрепи трансграничния регион Кюстендил – Струмица  като туристическа дестинация с атрактивни и привлекателни места, предлагайки впечатляващо лично преживяване за посетителите в трансграничната зона. 


Обща стойност на проекта: 492 215,39 евро, от които 37 067,67 евро национално  финансиране

 
Бюджет за Община Кюстендил – 247 097,79 евро

Бюджет за Община Струмица – 245 117,60 евро


Водещ партньор: Община Струмица, Република Северна Македония   
Проектен партньор: Община Кюстендил, Република България

На пресконференцията ще бъде представен проекта от г-жа Радмила Рангелова – Заместник – кмет „Социални услуги, програми и проекти“ и координатор на проекта.

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРИЗОВАВА ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!

Уведомяваме гражданите и гостите на община Кюстендил, че чрез Национално сдружение на общините, Конфедерацията на автобусните превозвачи ни уведомява, че в резултат на предстоящи протестни действия ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областната, междуобластната и общинската транспортна схема на 25.11.2020 г. за времето от 9 до 11 часа.

Молим за извинение за причиненото неудобство на всички засегнати от протестните действия на превозвачите.“

Писмото относно провеждане на протестните действия може да видите тук

Община Кюстендил започна поетапно и засаждането на нови дървета на мястото на изгнилите и изкоренени в следствие на извършеното експертно обследване на потенциално опасните дървесни видове в централната градска част.

През изминалата седмица бяха засадени общо 20 броя – 6 бр. лиродендрона (лирово дърво), 7 бр. японски вишни, 5 бр. каталпи и 2 бр. липи – разположени по ул. „Демокрация“ и градинката пред сградата на общината.

Предстои залесяване и в останалата част на центъра на града, като по план то ще продължи и през пролетта в още 6 района в града.

 

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил за 2021/2022г. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет - Кюстендил в 30 дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите може да видите тук

В раздел „IV. Преходни и заключителни разпоредби“, в „Приложения“ от т. 1 до т. 11 текстът се изменя по следния начин:

  1. Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил към чл. 26, ал. 1. може да видите тук
  2. Приложения №1 и №1а към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. може да видите тук
  3. Приложение №1а може да видите тук
  4. Приложение №2 към чл. 26, ал. 1 – ОУ „Проф. Марин Дринов“. може да видите тук
  5. Приложение №3 към чл. 26, ал. 1 – Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. може да видите тук
  6. Приложение №4 към чл. 26, ал. 1 – НУ „Св. Климент Охридски“. може да видите тук
  7. Приложение №5 към чл. 26, ал. 2 – Селата, които са прилежащи райони на училищата. може да видите тук
  8. Обяснителна записка към чл. 26, ал. 1.може да видите тук

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни