Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО СНЕЖАНА СТОЯНОВА ЗАХОВА

УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №228

ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО СТОИМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕСТЕЛИЕВ

УЛ. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ №57  ЕТ. 4

ГР. СОФИЯ-СТОЛИЧНА

ДО  ИСКРА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

УЛ. №328 (ЛЮЛИН ВРЪБНИЦА)  №006, ЕТ. 2, АП.008

ГР. СОФИЯ

Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация  (ИПУП – ПР) , подробен устройствен план- план за застрояване  (ПУП – ПЗ) и Работен устройствен план (РУП)  в обхвата на:

ПИ 41112.503.4344 по  действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кюстендил, попадащ в кв.316 по плана за регулация на гр. Кюстендил   с който се предвижда образуване на УПИ ІХ с площ 56 кв. м., който се отрежда  за ,,обществено обслужване” в кв.316.

С ПУП-ПЗ се предвижда свързано застрояване в повече от два имота : /УПИ ІХ-4344, УПИ VІІІ-2058, УПИ-2057и УПИ ІV-590 /, кв.316.

С РУП се определят габаритите на новопредвиденото застрояване в новообразувания УПИ ІХ- ,,За обществено обслужващи дейности” и се посочват застроителните петна в УПИ VІІІ-2058, УПИ-2057и УПИ ІV-590 във връзка с покриване на съществуващи калкани.

Възложител на проекта е Юлиан Павлов Йорданов от гр. Кюстендил.

Преписката се намира в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

В 14-дневен срок от съобщаването на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ИП3 до общинската администрация – гр. Кюстендил.                                                    

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни