Печат на тази страница

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, на 01.10.2020 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение, становища и възражения на разработения проект.

Прочетена 157 пъти