Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-638/17.04.2018 г.

ДО

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1

ГР.  КЮСТЕНДИЛ

 

ЕМИЛ ВАСИЛИЕВ МЛАДЕНОВ

УЛ. ,,ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА” №2, ЕТАЖ 1

ГР.  КЮСТЕНДИЛ

 

ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №РД-00-495 от  15.05.2015 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконен строеж: ,,Пристройка към първия етаж на съществуваща жилищна сграда”, изграден в съсобствен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х - 2476, кв. 167, по плана на гр. Кюстендил за комплекс ,,Осогово”, с административен адрес: ул. ,,Лиляна Димитрова” №2, гр. Кюстендил

Уведомяваме ви, че от 9.30 ч. на 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. ще се извърши принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед №РД-00-495/15.05.2015 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконен строеж: ,,Пристройка към първия етаж на съществуваща жилищна сграда”, изграден в съсобствен УПИ Х - 2476,   кв. 167, по плана на гр. Кюстендил за комплекс ,,Осогово”, с административен адрес: ул. ,,Лиляна Димитрова” №2, гр. Кюстендил, съгласно писмо изх. №94-00-638/02.04.2018 г. на Кмета на общината.

Със съдържанието на писмо изх. №94-00-638/02.04.2018 г. на Кмета на община Кюстендил и приложените към него документи може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16.

Настоящето съобщение беше залепено на мястото на строежа на ул. ,,Лиляна Димитрова” №2 в гр. Кюстендил, на информационното табло за съобщения в сградата на община Кюстендил, публикувано е в интернет-страницата на община Кюстендил на 17.04.2018 г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни