Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

До Венцислав Николаев Петков от гр. София, ул. „Брегалница ” № 109,  ет. 2, ап. 6,

До Елена Стоилова Гикова от с. Жиленци, общ. Кюстендил, мах. „Сиракова ” № 24,  

До Диана Кирилова Бумбарова от гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл. 528, т. 5, ап.38

До Борислава Спартакова Ангелова от гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“ №112, вх. В, ет. 1, ап. 1

До Силвана Пламенова Гикова от с. Жиленци, общ. Кюстендил, мах. „Сиракова ” № 24,   

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-621/15.06.2020 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти ПИ №56378.9.2 и ПИ №56378.9.99, местност Бурназица в землището на с. Пиперков чифлик, предвиждащ промяна на предназначението на територията и образуването на имоти с проектни идентификатори 9.111-индивидуално жилищно строителство; 9.112 и 9.113-комунално обслужване и 9.114-за разкомплектовка на автомобили.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни