Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №111, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.02.2020 г.,  Протокол № 6, Общинският съвет одобрява Проект на изменение за подробен устройствен план - план за  застрояване  (ИПУП-ПЗ) и план – схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в обхвата на УПИ XXVII – 4372 „За парк“ в кв. 292 от плана за Централна градска част на гр. Кюстендил.

Възложител за изработване на ИПУП-ПЗ  е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл.215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на Община Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 57/26.06.2020 год.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни