Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-648/ 22.06.2020 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ VI - “За производствено складови дейности“ и УПИ X - “За производствено складови дейности“, кв. 94. Целта на проекта е изменение на вътрешната регулационна линия между цитираните УПИ, като към УПИ X  се прибавят 1056 кв. м. от УПИ VI, без да се променя отреждането. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-731/17.06.2020 г. от „РУЕН ТРАНСПОРТ“ АД, гр. Кюстендил, представлявано от Любомир Васев, изпълнителен директор и Цветанка Драганова Ваклинова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни