Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №170, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.05.2020 г. и Протокол №8 Общинският съвет разрешава на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на проектно трасе на въздушно ел. захранване на обект: „Малкоетажна жилищна сграда“ в поземлен имот 04796.51.41 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил, местност Ръжеве, преминаващо през ПИ 04796.51.92 – общински полски път. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 Искането е направено със заявления вх. №УТ-19-1741/03.12.2019 г. и №УТ-19-1741/07.05.2020 г. от  ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни