Печат на тази страница

Справка за постъпили предложения по Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Проектът на Правилник за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, на 15.05.2020 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение, становища и възражения на разработения проект.

 

Прочетена 318 пъти