Печат на тази страница

Известие за избор на изпълнител по договор "Доставка на оборудване за екологичен образователен център в село Слокощица, община Кюстендил"

Наименование на договора: Доставка на оборудване за екологичен образователен център в село Слокощица, община Кюстендил

Местоположение – Община Кюстендил, България

  1. Вид на процедурата

Опростена тръжна процедура

  1. Референтен номер на публикацията и дата на обявяване на процедурата

CB007.2.32.192/PP1-05 / 07.04.2020

  1. Брой и наименование на лотове

Неприложимо

  1. Номер и стойност на договора

Номер на договора: CB007.2.32.192/ PP1 – 05;

Стойност на договора: BGN 50 407,75 с ДДС

  1. Дата на избор на изпълнител

20.05.2020

  1. Брой на получените оферти

3

  1. Наименование, адрес и националност на избрания изпълнител

НАД Дизайн ЕООД

ул. Св. Иван Рилски 351

гр. Дупница, 2600 България

  1. Срок на договора

4 месеца

  1. Възложител

Община Кюстендил

гр. Кюстендил, България

  1. Законова база

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия и правилата на Програма Интеррег - IPA CBC България - Сърбия CCI номер 2014TC16I5CB007.

Прочетена 158 пъти