Печат на тази страница

Справка за постъпили предложения по Наредба за отмяна на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Кюстендил

Проектът на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения становища и възражения, на 19.12.2019 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.

Няма неприети предложения по горецитирания Проект на Наредба за отмяна.

 

Прочетена 484 пъти