ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1013, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет разрешава на Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даска-лов да възложат за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на път за транспортното обслужване на ПИ 17680.8.36, местност Динката по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. Трасето започва от второстепенна улица с идентификатор 41112.504.1202 по КК на гр. Кюстендил и обхваща части от имоти 41112.50.148, з-ще гр. Кюстендил, 17680.27.19, 17680.8.55 и 17680.8.29, з-ще с. Грамаждано и достига до западната граница на имота на възложителите. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. № УТ-23-244/13.02.2023 г.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт