ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Уведомление чл. 18а, ал.10 от АПК

Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.996 от ЗГР
ДО САШО ФИМКОВ, НЕНАД МИЛАНОВСКИ ,ГОРАН СТОЯНОВ, ЯГОДА ЗАФИРОВСКА, БИЛЯНА СТОИЛОВСКА, ХРИСТИЯН ТРАЙКОВСКИ,
ВАЛЕРИО АНГЕЛОВ, ИРЕНА СПАСОВСКА, НОВИЦА АЛЕКСОВСКИ,
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКА-МИТКОВСКА, ГЬОРЕ ДИМИТРОВ, МИЛЕНА ПЕЙЧИНОВА, АДРИЯНА НОСАЧЕВА ТРАЙКОВСКА И КОНСТАНТИН МИТКОВСКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ,
 
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомявам,че във връзка с постъпила молба с вх.Рег.№94-00-1220/13.03.2023г. от един от собствениците на имот с административен адрес: гр.Кюстендил, жк. “Герена” №27 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“.При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт