ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Уведомление чл. 18а, ал.10 от АПК

Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.99б от ЗГР
ДО
МИКИ МАНЕВ, АНГЕЛА СТОЙЧЕВСКА, БОБАН ВЕЛИЧКОВСКИ И ИГОР СТОЯНОВ с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.81, вх.В, ет.7, ап.66

ТОНИ ВЕЛИЧКОВСКИ, ВЛАДКО АНДОВ, ПЕНКА ОРДЕВА, БРАНКО АНГЕЛОВ, ИВАНА ТРАЙКОВСКА, ЗОРАНЧО ВАСЕВСКИ, НИКОЛА БЛАЖЕВ, ДАНИЕЛА БЛАЖЕВА И ЕВА ОРДЕВА с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл. 93, вх.А, ет.4, ап.9

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпили  сигнали /заявление ,молба/ с вх.Рег.№№ 94-00-1219/13.03.2023 г. и 94-00-1221/13.03.2023 г. от собствениците  на имоти с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.81, вх.В, ет.7, ап.66 и гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.93, вх.А, ет.4, ап.9 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт