ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1020, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г. с протокол №43/23.02.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56378.9.5, местност Бурназо по КККР на землище с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана с цел изграждане на „Магазин за продажба на автомобили, склад за резервни части, площадка за складови дейности“, като предвиденото застрояване в имота е за устройствена зона за обществено обслужване „ОО“, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за обществено обслужване.
Възложители на проекта са Георги Любомиров Стоянов и Георги Симеонов Гиков– гр. Кюстендил.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт