ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-365/ 09.03.2023 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект  за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в териториален обхват ПИ 41112.502.871, местност Решетка от КККР на гр. Кюстендил. Целта на проекта е  промяна на конкретното предназначение на цитирания имот от „За производствено-складови дейности“ в „За производствено-складови и обществено-обслужващи дейности“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-357/01.03.2023 г. от „КРАМИ – 98“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт