ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1011, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет допуска допълване на Решение №950/29.12.2022 г., Протокол №41   

Вместо: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

Да се чете: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост, ПИ 16026.79.259 – територия на транспорта – публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

 Искането за допълване на Решение №950/29.12.2022 г. е направено със заявление вх. №94-00-950/03.02.2023 г. от възложителя Даниел Владимиров Испорски.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт