ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

ДО
ЕТ “НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАВРЕВ, ГР. СОФИЯ, Н-К НА ЙОРДАН ИВАНЧОВ ЛАЗОВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ВЕЛКОВ ОТ ГР. СОФИЯ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. СОФИЯ И СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. КОПРИВЩИЦА, Н-ЦИ НА МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА АНТОВА, НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ И ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТУРКОВ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-210/ 08.02.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ - за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 995 kW, като параметрите за застрояване са съобразени  с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Димитър Георгиев Бакалов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт