ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №974, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава:
      1. Изработване на проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.72 местност Каляшица по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил.
      2. Изработване на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.72, местност Каляшица по КККР на, землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-22-426/16.01.2023 г. от Радка Райчова Божилова и Красимир Таков Божилов
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт