ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №978, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г. с протокол №42/26.01.2023 г., разрешава на Мария Нарцис Каймаканска и Петър Данчов Петруше-вот гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – план за зас-трояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.2.33 местност До селото по КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територи-ята на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нор-мативи в съответствие с чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена с малка височина (Жм).
           Възложител на проекта е Мария Нарцис Каймаканска – гр. Кюстендил.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт