ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №981, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №42, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.12.81,  местност Банко-вица по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за рекреационни дейности, с с нормативи в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона от разновидност вакан-ционно селище (Ос). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-46/11.01.2023 г. от Владимир Миленков Трифкович.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт