ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-211/ 08.02.2023 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект  за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на ПИ 29386.18.118 и ПИ 29386.18.272, местност Дабе по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  образуване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) - УПИ I, отреден за ПИ 18.272 и УПИ II, отреден за ПИ 18.118, в нов квартал №18а по плана на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-124/25.01.2023 г. от Николай Антонов Йосифов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт