ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №949, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2022 г., Протокол №41, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за изменение на подробния уст-ройствен план – план за регулация /ПУП – ИПР/ по отношение на уличната регулация на улица „Петър Ников“, град Кюстендил откъм кв. 395 и срещу кв. 112а и кв. 382 от плана за регулация на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
 
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517