ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Искра Георгиева Антонова от гр. София, ул. „Александър Стамболийски” № 114, ет. 3
До Антоанета Димитрова Кирова от гр. София, ул. „Христо Смирненски“ №76, ет. 1, ап. 1
До Николай Георгиев Велков от гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ №36  
            
           Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1497 от 01.11.2022 год., кметът на Община Кюстендил одобрява базисната оценка на предоставената за ползване на  Райна Славчова Йорданова, земеделска земя в размер на 600 кв.м., поземлен имот № 44183.92.1 местност Пладнище, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517